På gång 2017

Hej!

Så står vi då åter inför ett nytt fiskeår och det är Sportfiskeklubben Spinn’s förhoppning att du som befintlig medlem är med oss även 2017. Men för att utveckla verksamheten är även nya medlemmar viktiga och mycket välkomna. Som du kan läsa om i det bifogade materialet, finns det mycket intressanta aktiviteter som erbjuds dig som medlem. Exempel på det kan vara den egna klubbstugan Spinntorp samt klubbvattnet Sandbäcksdammarna. Aktiviteter i form av tävlingar, utbildningar och fiskeresor finns också med i planeringen.

SFK Spinn är också aktiv i dialogen med Rottnens Fiskevårdsområde för ett utvecklande och hållbart fiske i sjön.
Vi är också medlem i Rottnens Vänner som ansvarar för framtagandet av sjökarta samt utmärkning av grund och farleder i Rottnen.
Där har vi som åtagande att sätta ut och sköta en del av dessa sjömärken.

En annan aktivitet inom ramen för Rottnens Vänner är att vi också deltar i arbetet med att bygga och underhålla vasar, detta för att främja det framtida fisket.
Numera är SFK Spinn medlem i Sportfiskarna. Det innebär att vi är med och stöttar den organisation som mest aktivt driver våra intressen och frågor, med fokus på livet under vattenytan. För att göra Sportfiskarna än starkare kan även du som enskild person lösa individuellt medlemskap hos dem, vilket vi rekommenderar.

Vi har tagit fram förutsättningar där du erbjuds möjligheten att förse din fiskejacka/byxa med tryck av vårt klubbmärke. Som medlem i klubben får du två tryck utan att det kostar dig något. Detta är ytterligare ett sätt där vi tillsammans visar att vi är medlemmar i en aktiv fiskeklubb. Frågor samt bokning av tryck tar du med Tore på tel 070-573 1009.

Förhoppningsvis finner du vår verksamhet och de olika aktiviteter som intressanta, och det skulle glädja oss mycket om vi 2017 får se dig som medlem i SFK Spinn.

Som vi beskriver i den bifogade informationen kan man lösa medlemskap per person (senior alternativt junior), men varför inte ett medlemskap för hela familjen för endast 350 kr.

Vill också göra dig uppmärksam på att vi har vårt årsmöte måndagen den 13 februari kl 18.30. Vi är då i vår klubbstuga Spinntorp, och det är vår förhoppning att vi ses då – Välkommen! 

Hälsningar!

SFK Spinn
Styrelsen

 

Verksamhetsinformation SFK Spinn 2017

Spinntorp

Är vår egen klubbstuga som ligger vid sjön Rottnen. Här hjälps vi åt med att fixa så att stugan och dess omgivning är i ett fint skick. Vi har också här de flesta aktiviteterna såsom möten, klubbträffar mm. Som medlem har du också möjlighet att hyra stugan för egna aktiviteter. Vid intresse kontaktar du någon av de stugansvariga, vilka är Per Andersson 072-371 9073, Tore Isaksson 070-573 1009 och Roland Hermansson 070-594 0806.
Medlemmar har också möjligheten att disponera klubbens roddbåt som finns vid stugan. Är du intresserad av att disponera nyckel så att du kommer åt klubbstugans altan samt tillbehören till båten ska du kontakta stugansvarig. Den årligen återkommande vårstädningen vid klubbstugan är lördagen den 8 april kl 10.00. Då är du välkommen med en hjälpande hand, och så har vi lite socialt umgänge vid fikastunden också.

Sandbäcksdammarna

Ger medlemmarna en möjlighet till att i närheten av Hovmantorp fiska i eget klubbvatten efter regnbåge. Vår målsättning är att du ska uppleva ett klubbvatten med bra kvalitet vad gäller tillgång på fisk och naturupplevelse. Vi jobbar därför vidare med olika aktiviteter, då det är vår ambition att hela tiden skapa så goda förutsättningar som möjligt. Med detta som bakgrund är det vår förhoppning att både du som brukar vara vår gäst, men också du som vill testa denna typ av fiske finns på plats framöver. Fortlöpande utför vi en del arbeten, som exempelvis att röja vegetationen för att ytterligare förbättra trivseln vid vårt klubbvatten. Har någon fråga gällande Sandbäcksdammarna då ringer du till Tore Isaksson på tel 070-573 1009 eller Roland Hermansson 070-594 0806.

Ungdomssektionen

Ger intresserade ungdomar möjlighet till att under ledares ansvar få hjälp att lära ytterligare om olika fiskemetoder. Har du frågor gällande ungdomssektionen hör du av dig till Tobias Nilsson på tel 070-539 7096. Håll utkik på vår hemsida och fb-sida då vi brukar planerar för någon typ av aktivitet under sportlovet. Vi håller även i en meteaktivitet vid ångbåtsbryggan lördag förmiddag i anslutning till årets ”Karneval i Hovet”.

Tävlingssektionen

Arrangerar tävlingar för medlemmar där klubbmästare och i vissa fall även kommunmästare koras. På frågor som gäller dessa tävlingar är det Tobias Nilsson 070-539 7096 och Roland Hermansson 070-594 0806 som har svaret. När det gäller flugfisketävlingen vänder du dig med dina frågor till Tore Isaksson 070-573 1009.

Rabatter

Vid uppvisande av medlemskort erhåller du klubbens rabatter hos Cityfiske i Växjö.

Pimpelfiske efter regnbåge

Söndagen den 12 mars planerar vi för en dag med pimpelfiske efter regnbåge. Vi är då på vårt klubbvatten Sandbäcksdammarna, där det simmar regnbåge i storlek 0,5 till ca 4 kg som väntar på oss. Då detta är en medlemsaktivitet krävs det att du är medlem. Det kommer att finnas möjlighet att lösa medlemskap på plats. Du behöver inte lösa fiskekort innan, då det finns att köpa på plats. Det finns även möjlighet för dig att fixa din fika vid någon av de befintliga grillplatserna. En förutsättning för genomförandet är att isläget är bra och riskfritt. Har du frågor kan du höra av dig till Tore 070-573 1009 eller till Roland 070-594 0806.

Gäddfiske till våren

Vi har en förhoppning att till våren få till en resa med övernattning till Blekingekusten. Då är tanken att vi ska fiska efter gädda med metoderna spinn och fluga. Under tidig vår kommer datum att fastställas för aktiviteten, så det gäller att hålla utkik på vår hemsida och fb-sida för mer information. Men för att säkra en plats så anmäl dig så tidigt som möjligt, då först till kvarn gäller för den här aktiviteten. Vid eventuella frågor samt att göra anmälan, då tar du kontakt med Christian Johansson 070-406 7367, Niklas Isaksson 070-377 7603 eller Björn Nordgren 073-539 7905.

Havsfiske

Lördagen den 22 april planeras för en resa till kusten för att testa på havsfisket från chartrad båt. Pelle Andersson är den som jobbar med detta, och vill därför ha en signal från dig snarast möjligt om intresse finns.
Pelle har tel 072-371 9073.

Gösadraget – tävling i gösfiske på Rottnen 

Årets tävling kommer att gå av stapeln söndagen den 4 juni. Denna tävling är även öppen för deltagare som inte är medlemmar i SFK Spinn, och tillåtna fiskemetoder är vertikal och trolling. Den kompletta informationen gällande tävlingens regler och förutsättningar hittar du på vår hemsida under fliken ”Tävlingar”, och där ”Gösadraget”. Information kommer även att finnas på vår fb-sida. Har du frågor kontaktar du Kjell Engström på tel 070-810 9010.

Abborraspinnet – tävling i abborrfiske på Rottnen

Lördagen den 12 augusti kommer vi att ha en tävling på Rottnen där vi fiskar efter abborre. Fiskemetoden är det vi kallar spinnfiske, alltså att vi kastar och tillämpar metoden spinn, jigg, dropshot mm med artificiella beten. Tävlingen kommer att vara öppen även för de som inte är medlemmar i SFK Spinn. Komplett information gällande tävlingens förutsättningar och regler kommer att finnas på vår hemsida. Kolla in under fliken ”Tävlingar” och där ”Abborraspinnet”. Vår fb-sida kommer också att ha information som gäller detta. Har du frågor kontaktar du Tore Isaksson på tel 070-573 1009.

Fiske efter regnbåge och öring

Ambitionen finns att under september arrangera en resa med övernattning till något bra fiskevatten i södra delen av landet, där vi ska flugfiska efter regnbåge och öring. Målsättningen är att få till ett resmål där vi har möjligheten att blöta våra flugor i ett strömmande vatten. Då trippen planeras med en övernattning, kommer också tillfälle att ges för socialt umgänge med en massa fiskeprat. Anmälan och frågor tar Tore Isaksson 070-573 1009 hand om, men håll också utkik på vår hemsida och fb-sida för att löpande hålla dig informerad. Då det kommer att vara någon form av begränsning när det gäller antalet deltagare, kommer regeln ”först till kvarn” att gälla.                                                                                                                                                                                                                                                         

Största fisk

Den medlem som under året mäter in längsta abborre, gädda och gös premieras av SFK Spinn. Fisken ska vara tagen med sportfiskeredskap. Tävlingen avgörs i två klasser där den ena gäller för fisk fångad i sjöarna Rottnen eller Kalv, och den andra klassen gäller för fisk tagen i övriga vatten där även kusten ingår. Fiskens längd ska verifieras genom uppvisande av fisken, alternativt foto där mätsticka finns med. Fisken eller foto ska inom tre dagar från att fångsten skett rapporteras till någon i styrelsen. För att delta i tävlingen är minsta längd för abborre 30 cm, gädda 100 cm och för gös 70 cm. Prisutdelningen sker i samband med årsmötet.                           

Motorborr                                                                                      

Ett motordrivet isborr finns för kostnadsfri utlåning vintertid. Bokas och förvaras hos Jespersens Motor AB.

Kräftskiva

Det är då som vi vid Spinntorp avnjuter lite småvarmt och därtill hörande kräftor från Rottnens djup. Festen har vi lördagen den 26 augusti kl 18.00. Anmälan senast den 18 augusti till någon i styrelsen, vilka du även kan kontakta om du har någon fråga. Välkommen!

Hemsida

Besök den gärna – adressen är www.sfkspinn.se

 

Facebook

Följ oss gärna genom att gilla vår sida – namn är SFK Spinn.